Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của nội thất Phúc Đại An được chia làm 3 đợt cụ thể như sau:

– Đợt 1: Sau khi kí hợp đồng, khách hàng tạm ứng cho Phúc Đại An 50% giá trị hợp đồng để Phúc Đại An sản xuất tất cả các hạng mục theo phụ lục hợp đồng quy định.

– Đợt 2: Sau khi Phúc Đại An chuyển toàn bộ hàng đến chân công trình, khách hàng thanh toán tiếp cho Phúc Đại An 30% giá trị hợp đồng.

– Đợt 3: Khi công việc hoàn thành, hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán giá trị công trình, khách hàng thanh toán cho Phúc Đại An 20% giá trị còn lại của hợp đồng.