Quy trình làm việc

Để đảm bảo tính minh bạch và cụ thể trong quá trình làm việc giữa 2 bên. Nội thất Phúc Đại An xin gửi tới quý khách quy trình làm việc của chúng tôi như sau:

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin thiết kế từ khách hàng

– Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.

– Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về những nội dung thiết kế nội thất

– Tiến hành đo đạc sơ bộ kích thước các vị trí thi công để tiện cho việc lên báo giá sơ bộ.

Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích và thiết kế, định hướng

– Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng và đi tới thống nhất phương án thiết kế thi công

– Lập kế hoạch thực hiện dự án và lên báo giá sơ bộ gửi khách hàng

– Thống nhất với khách hàng về các nội dung thi công và chốt báo giá.

Giai đoạn 3: Giai đoạn sản xuất

– Dựa trên những điều đã thống nhất ở giai đoạn 1 và 2 chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất các hạng mục sản phẩm có trong hợp đồng.

Giai đoạn 4: Giai đoạn thi công

– Chúng tôi sẽ vận chuyển sản phẩm tới công trình và tiến hành thi công lắp đặt cho cho khách hàng.

Giai đoạn 5: Giai đoạn nghiệm thu

– Khách hàng nghiệm thu sản phẩm: khách hàng duyệt chất lượng, hình thức và kỹ thuật.

– Nếu có bất cứ vấn đề gì khách hàng phản hồi ngay với đội ngũ thi công để khắc phục ngay.

Giai đoạn 6: Bàn giao và hoàn thành hợp đồng

– Sau khi khách hàng đã nghiệm thu, hai bên sẽ ký xác nhận nghiệm thu và bắt đầu thời gian sử dụng và bảo hành sản phẩm.